Slide Kingrose - An Điều Kinh Slide 1

Kinh nguyệt và rụng trứng

Các kích thích tố nữ khác nhau chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn, nuôi dưỡng trứng trưởng thành và phát hành trứng, khi trứng đã sẵn sàng để được thụ tinh với tinh trùng.
Biết được ngày rụng trứng sẽ cho bạn biết được thời gian tốt nhất để thụ thai có khả năng mang thai cao nhất. Tính ngày rụng trứng có thể dễ dàng hơn khi kinh nguyệt đều đặn hàng tháng. Tuy nhiên, cách tính ngày rụng trứng thế nào khi kinh nguyệt không đều?
Theo dõi ngày rụng trứng hàng tháng giúp cho chị em biết được khoảng thời gian này là an toàn và không an toàn. Thời gian rụng trứng làm tăng cơ hội thụ thai để mang thai. Thông thường, khoảng thời gian rụng trứng vào khoảng ngày 12-16 của chu kỳ kinh nguyệt.